Khamis, 12 November 2015

Darah Wanita (Mazhab Syafi'i)

PANDUAN HUKUM : Darah Wanita (Mazhab Syafi'i).

Alyasak Berhan


Terdapat beberapa jenis darah wanita iaitu;


A) Haid (الحيض)

Darah semulajadi yang normal, keluar dari pangkal rahim wanita yang telah baligh dalam keadaan sihat tanpa apa-apa sebab pada waktu-waktu yang tertentu.

Sekurang-kurang haid adalah sehari semalam (24 jam), sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam dan kebiasaannya adalah 6/7 hari.


Hukum;

1) Haram dan tidak sah solat sama ada solat fardhu atau sunat (termasuk solat jenazah) dan tidak perlu diqadha'

2) Haram dan tidak sah melakukan sujud tilawah

3) Haram dan tidak sah melakukan sujud syukur

4) Haram dan tidak sah melakukan tawaf sama ada tawaf fardhu atau sunat

5) Haram dan tidak sah puasa sama ada puasa fardhu atau sunat. Namun puasa Ramadhan wajib diqadha'

6) Haram iktikaf/duduk di dalam masjid

7) Haram masuk/lalu (tanpa berhenti/duduk) di dalam masjid jika bimbang mengotori masjid

8) Haram membaca al-Quran dengan niat sebagai bacaan al-Quran

9) Haram menyentuh mushaf

10) Haram dan tidak sah mandi wajib dan berwuduk sebelum darah berhenti (suci)

11) Haram disetubuhi oleh suami walaupun berlapik

12) Haram digauli (berseronok-seronok) oleh suami di antara pusat dan lutut tanpa berlapik

13) Haram bagi suami menceraikan isteri ketika sedang haid. Namun talak tersebut jatuh/sah. (Al-Ihatoh, al-Taqrirot 161, 172-176)


B) Nifas (النفاس)

Darah yang keluar selepas bersihnya rahim daripada kandungan iaitu darah yang keluar selepas bayi/kandungan keluar dengan sempurna (habis keluar), dengan syarat darah tersebut keluar sebelum berlalunya tempoh 15 hari suci selepas sesuatu kelahiran atau keguguran.

Sekurang-kurang nifas adalah satu lahzah (sedetik), sebanyak-banyak nifas adalah 60 hari 60 malam dan kebiasaannya adalah 40 hari.


Hukum;

Ulamak telah sepakat tentang hukum nifas adalah sama dengan semua hukum yang berkaitan haid. (Al-Bujairimi 504/1, Al-Fiqh al-Manhaji 82/1, al-Taqrirot 163-164).


C) Istihadhoh (الإستحاضة)

Darah yang keluar bukan pada hari-hari haid dan nifas. Ia merupakan darah penyakit yang keluar melalui urat di hujung rahim yang dikenali sebagai 'azil.


Hukum;

Darah istihadhoh tidak mewajibkan mandi, bahkan wajib bersolat dan berpuasa. Perempuan istihadhoh hendaklah melakukan perkara-perkara berikut sekiranya ingin mendirikan solat iaitu;


1) Membasuh darah tersebut

2) Memakai lampin/pad dan seumpamanya

3) Bersegera untuk berwuduk. Disyaratkan wuduk tersebut dilakukan setiapkali solat fardhu, dilakukan selepas waktu solat itu masuk dan muwalat (berturut-turut)

4) Wajib segera bersolat selepas perkara-perkara di atas dilaksanakan.(Al-Fiqh al-Manhaji 89/1, al-Ihatoh, al-Taqrirot 167, 171).


D) Tolq (الطَلْق)

Darah yang keluar semasa meneran atau bersama-sama kelahiran (termasuk air ketuban) iaitu sebelum bayi keluar sempurna dengan syarat darah tersebut tidak bersambung dengan darah haid yang sebelumnya.


Hukum;

Darah ini tidak dianggap nifas tetap ia adalah darah kotor. Justeru, solat diwajibkan ke atasnya semasa meneran atau melahirkan anak iaitu sebelum bayi keluar sempurna sekalipun dirinya berdarah. Oleh itu, solat tersebut wajib diqadha' sekiranya tidak dapat mengerjakannya ketika itu.(Bughyah al-Mustarsyidin 32, Al-Fiqh al-Manhaji 82/1, Tuhfah al-A'izza' 261).

اليسع

Wallahu a'lam

Tiada ulasan:

Catat Ulasan