Jumaat, 1 September 2017

Hukum Pindah Daging Korban

PANDUAN HUKUM: HUKUM MEMINDAHKAN DAGING KORBAN
Alyasak Berhan


Apa yang dimaksudkan dengan memindahkan daging korban itu adalah memindahkan daging korban dari negeri tempat penyembelihannya ke negeri lain, supaya daging korban itu dibahagi-bahagikan di negeri tersebut.

Berikut adalah perincian berkaitannya menurut pandangan ulama Mazhab Syafi'i.

1. Orang yang berkorban/Wakil

1.1 Korban Wajib 

Haram bagi orang yang berkorban wajib, memindahkan kesemua daging korbannya ke tempat lain sepertimana hukum memindahkan zakat. Justeru, daging tersebut wajiblah diagihkan kepada fakir miskin di mana korban tersebut dilaksanakan (jika ada).

1.2 Korban Sunat

Hanya haram memindahkan daging ke tempat lain sekadar yang wajib disedekahkan kepada fakir/miskin (sedikit sahaja) dan bukan kesemuanya. Adapun, selebihnya harus dipindahkan ke tempat lain.

2. Penerima Daging Korban

2.1 Fakir/Miskin

Harus bagi mereka memindahkan daging korban yang diterima kerana pemberian berkenaan merupakan sedekah kepada mereka dan ia memberi faedah pemilikan (tamlik). Maka haruslah bagi mereka menguruskan pemberian sedekah tersebut mengikut cara yang sewajarnya.

2.2 Orang Kaya

Harus bagi mereka memindahkan daging korban yang diterima walaupun pemberian berkenaan atas dasar hadiah kepada mereka. Tambahan lagi, mereka hanya layak untuk menerima daging korban sunat sahaja, iaitu lebihan daripada kadar yang wajib disedekahkan kepada fakir/miskin. 

HUKUM MENGIRIM WANG UNTUK BERKORBAN DI TEMPAT LAIN

Memindahkan wang dari satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli binatang korban serta disembelih dan dibahagi-bahagikan di negeri tersebut hukumnya adalah harus

Al-Sayyid al-Bakri berkata,

“Adapun memindahkan wang dirham dari satu negeri ke negeri yang lain untuk membeli dengannya binatang korban di negeri tersebut maka ia adalah harus.”
Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi pernah ditanya: 

“Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Jawi (nusantara) berwakil kepada seseorang untuk membeli na‘am (seperti lembu dan kambing) di Mekah untuk dijadikan akikah dan korban sedangkan orang yang hendak berakikah atau berkorban itu berada di negeri Jawi. Adakah sah perbuatan sedemikian atau tidak, mohon fatwakan kepada kami?"
Lalu dijawabnya: 
"Ya! Sah yang demikian itu dan harus berwakil membeli binatang korban dan akikah dan begitu juga untuk menyembelihnya sekalipun di negeri yang bukan negeri orang yang berkorban dan berakikah itu...”
اليسع
Wallahu a'lam.

Rujukan:

Nihayah al-Muhtaj
Mughni al-Muhtaj
Al-Manhaj al-Qawim
Hasyiah al-Syabramallisi
Hasyiah al-Jamal
Fatawa al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi
Sabil al-Muhtadin 
Hasyiah I'anah al-Talibin
Hasyiah al-Tarmasi
Hasyiah al-Syarwani

Tiada ulasan:

Catat Ulasan