Isnin, 7 Ogos 2017

HUKUM MENGULANGI SOLAT JENAZAH BAGI YANG TELAH MELAKSANAKANNYA & KEDUDUKAN KEPALA JENAZAH LELAKI

PANDUAN HUKUM: HUKUM MENGULANGI SOLAT JENAZAH BAGI YANG TELAH MELAKSANAKANNYA & KEDUDUKAN KEPALA JENAZAH LELAKI
Alyasak Berhan

Hukum Mengulangi Solat Jenazah Bagi Yang Telah Melaksanakannya

Terdapat sekurang-kurangnya 4 pendapat tentang hukum mengulangi solat jenazah bagi seseorang yang telah melaksanakannya kali pertama iaitu;

1. Harus mengulanginya secara berjemaah sepertimana yang dinyatakan oleh Syeikh al-Syabramallisi.

2. Sunat sepertimana solat lainnya (qil).

3. Makruh.

4. Khilaful Awla kerana tiada tuntutan syarak untuk mengulanginya. Inilah pendapat yang lebih sahih (asoh) sepertimana yang telah dinyatakan oleh Imam al-Nawawi dan inilah pandangan yang dipegang oleh Syeikh al-Islam Zakaria al-Ansari.

Justeru, menurut pendapat ini, tidak sunat mengulangi solat jenazah bagi seseorang yang telah melaksanakannya kali pertama sama ada secara bersendirian mahupun secara berjemaah. Namun, sekiranya ia diulang, maka solat jenazah tersebut sah sebagai solat sunat.

Sungguhpun begitu, wajib juga diniatkan fardhu (fardhiyyah) ketika mengulanginya di sisi Syeikh Said Ba ‘Asyan dan al-Sayyid al-Bakri. Manakala menurut Syeikh al-Bujairimi di dalam Hasyiah Syarh al-Manhaj pula, tidak wajib meniatkan fardhu ketika mengulanginya.

Kedudukan Kepala Jenazah Lelaki

Menurut ulama Hadhramaut seperti Syeikh Abdullah Ba Sudan dan selainnya, afdhalnya kedudukan kepala jenazah lelaki adalah di sebelah kanan imam. Bahkan, Syeikh Ismail Uthman Zain al-Yamani pernah menyusun sebuah risalah ringkas berjudul 'Tahqiq al-Maqam fi Mawqif al-Musolli 'ala al-Janazah bi al-Nisbah li al-Munfarid wa al-Imam' khusus untuk mendokong pendapat ini.

Manakala Syeikh al-Syabramallisi, Syeikh Sulaiman al-Bujairimi, Syeikh Sulaiman al-Jamal dan selainnya daripada hawasyi al-Misriyyin (ulama mutaakkhirin Mesir) berpandangan bahawa, afdhalnya kedudukan kepala jenazah lelaki adalah di sebelah kiri imam supaya kebanyakan jasad jenazah berkenaan berada di sebelah kanan imam ketika ia disolatkan. Justeru, inilah pendapat yang telah dipilih oleh ulama-ulama nusantara kita seperti Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani, Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad al-Fatani, Syeikh Muhammad bin Ismail Daudy al-Fatani, Syeikh Muhammad Mahfuz al-Tarmasi, Syeikh Ahmad al-Fatani dan TG Hj. Chik al-Qadahi.

Sehubungan itu, sunat bagi imam atau seseorang yang solat bersendirian, berdiri berhampiran kepala jenazah lelaki berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi serta beliau menghasankannya. Manakala bagi jenazah wanita pula, sunat berdiri di bahagian punggungnya berdasarkan hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim.

Disebutkan oleh Imam al-Nawawi;

وَيَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ الرَّجُلِ وَعَجُزِهَا

"(Imam atau yang solat sendirian) berdiri di sisi kepala jenazah lelaki dan di sisi punggung jenazah wanita..."
 اليسع

Wallahu a‘lam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan