Isnin, 8 Mei 2017

HUKUM PEREMPUAN HAID MEMASUKI MASJID

PANDUAN HUKUM: HUKUM PEREMPUAN HAID MEMASUKI MASJID
Alyasak bin Berhan

Terdapat dua permasalahan utama berkaitan hukum perempuan haid memasuki masjid iaitu;

1.       LALU DI DALAM MASJID TANPA BERHENTI ATAU DUDUK DI DALAMNYA.

Hukumnya adalah harus dengan syarat darah haidnya itu tidak melumuri atau mengotori masjid. Disebutkan oleh Syeikh Zakaria al-Ansari;

وعبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم كسائر النجاسات الملوثة صيانة للمسجد. فإن أمنته كان لها العبور.

"(Haram dengan sebab haid)...dan melintas masjid jika dia takut melumurkannya dengan darah itu, sama seperti sekalian najis-najis yang melumurkan kerana memelihara masjid. Maka jika dia aman daripada melumurkan darah ke dalam masjid, maka harus baginya melintas masjid."(Tuhfah al-Tullab).

Namun, jika khuatir darahnya mengotori masjid, maka haram ke atasnya lalu di dalam masjid. Sebaliknya, jika tidak dikhuatiri darahnya mengotori masjid, maka makruh ke atasnya lalu di dalam masjid selagimana tiada keperluan untuknya berbuat demikian kerana berat hadasnya. Walaubagaimanapun, jika ada keperluan untuknya berbuat demikian, maka menurut Syeikh al-Ramli hukumnya adalah harus.

Selain itu, diharamkan juga ke atas perempuan haid berulang-alik di dalam masjid tanpa sebarang keuzuran. Imam Abdullah Ba Fadhl menyatakan;

...ومكث في المسجد وتردد فيه لغير عذر

"...dan haram menetap di dalam masjid dan berulang-alik di dalamnya dengan tanpa keuzuran..."(al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah).

Walaubagaimanapun, jika ada keuzuran maka harus baginya menetap di dalam masjid dan berulang-alik di dalamnya, seperti seseorang yang terkunci di dalam masjid, takut untuk keluar dari masjid kerana ada sesuatu yang merbahaya dan seumpamanya.

Justeru, kesimpulan mengenai hukum perempuan haid lalu di dalam masjid tanpa berhenti atau duduk di dalamnya adalah sepertimana berikut;

a.  Haram tanpa khilaf jika khuatir darahnya mengotori masjid.
b. Makruh jika TIDAK dikhuatiri darahnya mengotori masjid serta TIADA keperluan untuknya lalu di dalam masjid.
c. Harus jika TIDAK dikhuatiri darahnya mengotori masjid serta ADA keperluan untuknya lalu di dalam masjid menurut Syeikh al-Ramli.

Adapun menurut Syeikh Ibn Hajar pula, tidak ternafi hukum makruh (tetap dihukumkan makruh) bagi perempuan haid untuk lalu di dalam masjid jika TIDAK dikhuatiri darahnya mengotori masjid tersebut WALAUPUN ADA keperluan untuknya lalu di dalam masjid.

2.       DUDUK DAN MENETAP DI DALAM MASJID TANPA SEBARANG KEUZURAN.

Hukumnya adalah haram. Hal ini adalah berdasarkan beberapa riwayat, antaranya;

فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"...maka sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid ini untuk perempuan haid dan orang yang berjunub.”Riwayat Abu Daud (201).

 إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ

“Sesungguhnya masjid ini tidak halal untuk perempuan haid dan orang yang berjunub.”Riwayat Ibn Majah (637).

Disebutkan oleh Imam al-Nawawi;

يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل والحديث المذكور رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة رضي الله عنها واسناده غير قوى وسبق بيانه هناك

“Haram ke atas perempuan haid dan nifas menyentuh mashaf dan membawanya, dan berdiam di dalam masjid. Semua itu telah disepakati di sisi kami (ulamak mazhab Syafi'i). Telah terdahulu disebutkan dalil-dalilnya, serta cabang masalahnya yang banyak juga telah dikemukakan panjang lebar pada bab Perkara Yang Mewajibkan Mandi. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Baihaqi dan selainnya daripada riwayat Aisyah radhiallahu anha dan sanadnya tidak kuat. Telah lepas penjelasannya di sana.”(Al-Majmuk).

Telah diputuskan oleh ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia dan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan, bahawa haram ke atas perempuan haid berada atau duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan sepertimana berikut :

"Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-49 yang bersidang pada 19 September 2000 telah membincangkan Wanita Haid Memasuki Masjid Untuk Tujuan Pembelajaran semata-mata. Muzakarah telah memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada / duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan."

"Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan Bil. 8/2012-1434H yang bersidang pada 11-13 Disember 2012 bersamaan 27-29 Muharram 1434H telah bersetuju memutuskan bahawa perempuan yang dalam keadaan haid haram berada / duduk di dalam masjid walaupun untuk tujuan pembelajaran dan program-program keagamaan."
اليسع

Wallahu a'lam.

Rujukan

- Al-Majmuk
- Al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah
- Tuhfah al-Tullab
- Hasyiah al-Jamal
- Busyra al-Karim
- Fath al-A'lam
- Ithmit al-‘Ainain 
- Al-Manhal al-Naddhakh

Tiada ulasan:

Catat Ulasan