Selasa, 11 Oktober 2016

Sebab Perpindahan Wali Nasab

PANDUAN HUKUM : Sebab Perpindahan Wali Aqrab kepada Wali Ab’ad (Wali Nasab)
Alyasak bin Berhan

Wali Nasab terbahagi kepada dua iaitu wali aqrab dan wali ab'ad.

Wali aqrab adalah wali yang paling hampir berbanding wali yang jauh turutannya (wali ab’ad). Wali aqrab ini pula terbahagi kepada dua iaitu wali mujbir dan wali ikhtiyar/ghair mujbir.

Wali ab’ad adalah wali yang jauh turutannya berbanding wali yang paling hampir (wali aqrab).

Sebab Perpindahan Wali Nasab.

Disebutkan oleh Ibn ‘Imad dalam sebuah nazamnya (syair);

وَعَشْرَةٌ سَوَالِبُ الْوِلَايَهْ                                كُفْرٌ وفِسْقٌ وَالصِّبَا لِغَايَةْ     
رِقٌّ جُنُوْنٌ مُطْبِقٌ أَوِ الْخَبَلْ                            وَأَخْرَسٌ جَوَابُهُ قَدِ اقْتَفَلْ
ذُوْ عَتَهٍ نَظِيْرُهُ مُبَرْسَمُ                                 وَأَبْلَهٌ لَا يَهْتَدِيْ وَأَبْكَمُ
“Sepuluh perkara yang menyebabkan berpindah wali iaitu; kafir, fasiq, kanak-kanak (belum baligh), hamba, gila berterusan, rosak mental, bisu yang tidak mengerti (isyarat atau tulisan), kurang akal (dungu), kurang akal (البِرْسَام), dan “أبْلَه ” (dikuasai kelalaian sehingga tidak dapat membezakan antara sekufu dan bukan).”
Secara ringkasnya, terdapat 12 sebab yang menyebabkan perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad iaitu;

1.      Wali kafir
2.      Wali murtad
3.      Wali merupakan seorang hamba
4.      Wali belum baligh
5.      Wali hilang akal (gila)
6.      Wali yang terhalang urusan hartanya (المحجور عليه) kerana safih (سفيه) (dungu atau mereka yang membazirkan hartanya kepada perkara-perkara yang haram)
7.      Wali kurang akal / nyanyuk (walaupun sedikit)
8.      Wali khunsa musykil
9.      Wali bisu serta pekak dan tidak mengetahui bahasa isyarat serta tidak tahu menulis
10.  Wali mati
11.  Wali  fasiq

12.   Wali pengsan atau koma melebihi tiga hari menurut Syeikh al-Ramli dan al-Khatib al-Syirbini 
اليسع
Wallahu a'lam.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan