Jumaat, 23 September 2016

Iddah Wanita yang Putus Haid Sebelum Mencapai Umur Ya’si (menopaus)

PANDUAN HUKUM: Iddah Wanita yang Putus Haid Sebelum Mencapai Umur Ya’si (menopaus).
Alyasak bin Berhan

Disebutkan oleh Imam al-Nawawi dalam Minhaj al-Tolibin;

وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا لِعِلَّةٍ كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ فَبِالْأَشْهُرِ أَوْ لَا لِعِلَّةٍ فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ وَفِي قَوْلٍ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ...

"Sesiapa yang darahnya terputus kerana sesuatu 'illat (sebab) seperti penyusuan dan sakit, hendaklah dia bersabar hingga dia berhaid atau mencapai umur ya’si (menopaus), maka kemudian beriddah dengan bulan. Atau bukan kerana sesuatu 'illat (sebab), maka seperti demikian itu menurut Qaul Jadid. Menurut Qaul Qadim, dia menunggu (beriddah) 9 bulan, dan menurut satu pendapat 4 tahun, kemudian dia beriddah dengan bulan...".

Justeru, iddah wanita yang pernah haid kemudian mengalami keputusan haid padahal dia belum mencapai umur ya’si (menopaus) terbahagi kepada dua keadaan iaitu;

Keadaan Pertama

Iaitu jika putus haid dengan sebab yang diketahui seperti kerana menyusukan anak, nifas, penyakit atau selainnya (yang diketahui puncanya) padahal dia belum mencapai umur ya’si (menopaus) lagi, maka hendaklah ditunggu hingga sebab tersebut hilang dan haidnya kembali semula. Kemudian hendaklah beriddah sebagaimana wanita normal yang kedatangan haid, iaitu beriddah 3 kali suci sekalipun terpaksa melalui tempoh yang lama. Inilah ketetapan yang telah difatwakan oleh Saidina Uthman radhiallahu anhu terhadap wanita yang menyusukan bayi pada zamannya sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh al-Baihaqi. Bahkan, menurut Abu Muhammad al-Juwaini, fatwa ini seolah-olah telah menjadi kesepakatan (ijmak sukuti) para sahabat radhiallahu anhum ketika itu. Justeru, pendapat inilah yang telah disepakati oleh ulamak mutaqaddimin dan mutaakkhirin mazhab Syafi’i sebagaimana yang telah dinyatakan oleh al-Asykhor.

Walaubagaimanapun, jika wanita tersebut masuk umur ya’si (menopaus), maka hendaklah dia beriddah dengan 3 bulan.

Keadaan Kedua

Iaitu bagi wanita yang putus haid dan tidak diketahui sebabnya padahal dia belum mencapai umur ya’si (menopaus) dan dia juga telah dewasa, maka hendaklah ditunggu hingga haidnya kembali semula. Kemudian hendaklah beriddah sebagaimana wanita normal yang kedatangan haid, iaitu beriddah 3 kali suci. Namun, sekiranya haidnya tidak kembali semula selepas mengalami putus haid tersebut, maka terdapat 4 pendapat berkaitannya iaitu;

1. Qaul Jadid (pendapat Imam al-Syafi’i selepas beliau berada di Mesir)

Hendaklah dia bersabar (menunggu) hingga mencapai umur ya’si (menopaus), kemudian beriddah selama 3 bulan. Pendapat ini juga merupakan pendapat Mazhab Hanafi.

2. Qaul Qadim 1 (pendapat Imam al-Syafi’i sebelum beliau berada di Mesir) (9 bulan)

Hendaklah dia beriddah (menunggu) selama 6 bulan iaitu; tempoh paling singkat hamil (kemungkinan hamil) dan 3 bulan sebagaimana iddah yang ditetapkan bagi perempuan yang telah mencapai umur ya’si (menopaus). Hal ini adalah sekiranya dia tidak hamil. Namun, sekiranya dia hamil, maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan anak atau keguguran.

3. Qaul Qadim 2 (pendapat Imam al-Syafi’i sebelum beliau berada di Mesir) (4 tahun 3 bulan)

Hendaklah dia beriddah (menunggu) selama 4 tahun iaitu; tempoh paling lama hamil (kemungkinan hamil) dan 3 bulan sebagaimana iddah yang ditetapkan bagi perempuan yang telah mencapai umur ya’si (menopaus). Hal ini adalah sekiranya dia tidak hamil. Namun, sekiranya dia hamil, maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan anak atau keguguran.

4. Qaul Qadim 3 (pendapat Imam al-Syafi’i sebelum beliau berada di Mesir) (12 bulan)

Hendaklah dia beriddah (menunggu) selama setahun iaitu; 9 bulan untuk tempoh kebiasaan hamil (kemungkinan hamil) dan 3 bulan sebagaimana iddah yang ditetapkan bagi perempuan yang telah mencapai umur ya’si (menopaus). Hal ini adalah sekiranya dia tidak hamil. Namun, sekiranya dia hamil, maka iddahnya adalah hingga dia melahirkan anak atau keguguran.

Pendapat inilah yang telah difatwakan oleh Saidina Umar radhiallahu anhu. Ia juga merupakan pendapat yang telah dipilih oleh al-Bulqini, difatwakan oleh Ibn Abd Salam, al-Barizi, al-Hadhrami, Ibn Syakil, Ibn Kabban, Abu Hamisy dan Ibn Mutoir daripada kalangan ulamak mutaakkhirin Mazhab Syafi’i. Malah, pendapat ini juga merupakan pendapat Mazhab Maliki dan Hanbali.

Umur Ya'si (menopaus)

Terdapat sekurang-kurangnya tujuh pendapat berkaitan penetapan umur ya'si (menopaus) ini di sisi ulamak Mazhab Syafi’i sepertimana berikut;

1. 62 tahun hijri (Masyhur)
2. 60 tahun hijri
3. 50 tahun hijri
4. 70 tahun hijri
5. 85 tahun hijri
6. 90 tahun hijri
7. 50 tahun hijri bagi selain bangsa bangsa Arab dan 60 tahun hijri bagi bangsa Arab selain Quraisy.

Namun, berdasarkan pendapat yang masyhur, umur ya'si (menopaus) adalah 62 tahun hijri.
اليسع
Wallahu a’lam.

Rujukan;

- Tuhfah al-Muhtaj 236-237/8
- Nihayah al-Muhtaj 132-133/7
- Mughni al-Muhtaj 508-509/4
- Misykat al-Misbah 248-249
- Bughyah al-Mustarsyidin 236
- Al-Nuqul al-Sihah 248-250
- Ahkam al-'Iddah fi al-Islam 53-56

Tiada ulasan:

Catat Ulasan